ورود اعضاء محترم
ثبت نام سریع

کـد امنیتـی :

      hard     |       محمدجواد کربیان     |       سه شنبه,۱۳۹۴/۳/۱۲     |       1146

download__2_.jpg

متغیر:مکانی از حافظه RAMکامپیوتر است که برای نگهداری موقتی داده ها یا اطلاعات استفاده می شود.

ویژگی ها:

1-گنجایش یا ظرفیت متغییر

2-نوع اطلاعاتی که در متغیر می توان ذخیره کرد

3-چه عملیاتی را می توان ذخیره کرد

جدول متغیرها;

نوع داده

کاربرد

نوع داه

مقداره حففظ

(بایت)

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

Sbyte

اعداد صحیح

1

128-

127

Byte

اعداد صحیح مثبت

1

0

255

Short

اعداد صحیح

2

-32768

32767

uShort

اعداد صحیح مثبت

2

0

65535

Int

اعداد صحیح

4

-2147483648

2147483647

Uint

اعداد صحیح مثبت

4

0

4294967295

 

 

 

 

 

Long

اعداد صحیح

8

-92233720366854778508

92233720366854778507

Ulong

اعداد صحیح مثبت

8

0

18446744073709551615

Float

اعداد اعشاری

4

-3.402823*10^32

3.402823*10^38

Double

اعداد اعشاری

8

-1.796769313486232*10^308

1.796769313486232*10^308

Decimal

اعداد صحیح بزرگ – اعداد اعشاری بزرگ

16

-79228162514264337593543950335

-7.9*10^28

79228162514264337593543950335

+7.9*10^28

Bool

مقدارمنطقی

1

false

true

Char

یک حرف یاعلامت

2

0

کد کارارکتر مطابق با سیستم  unicode

65535

کد کارارکتر مطابق با سیستم unicode

string

رشته

-

-

-

object

آدرس یک داده

-

-

-

نام متغیر نمی تواند باعدد شروع شود-1

2-استفاده از حروف الفبا اعداد و کارامتر زیر خط مجاز است.

3-نام انتخابی نمی تواند با کلمات رزروی شروع شود

4-استفاده از علامت یا فاصله و خطه تیره در نام متغیر مجاز نیست

چند نکته مهم:

اگر بخواهیم یک عدد یا یک رشته یاحرف را دریافت کنیم از کاربر باید از دستور زیر برویم و حتما نوع متغیر String باید باشد:

;String A

;()A=Console.RedLaine

برای تبدیل کردن یک رشته به یک عدد از دستور زیر استفاده می کنیم:

;String A

;int b

;()A=Console.ReadLine

;(b=int.parse(Aمطالب مرتبط :
پاسخ شما با موفقیت ثبت گردید .
منتظر تایید باشید.


مشاهده نظرات سایر دوستان


Mohsenebalanj2.jpg

محسن : عکس ها تار نشون داده میشه

  پاسخ دادن

دوشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ | ۰۸:۵۹:۰۶

مدیــر فــروش : 09132104508
مدیـر پشتیبانی : 09358579297