آموزش سایت

آموزش گام به گام طراحی سایت

جلسه بیستم ـ فراپیوند ها

جلسه بیستم ـ فراپیوند ها

هنگامی که شما در یک پرونده HTML بر روی یک پیوند کلیک می کنید برچسب یک موجودیت به نام href دارد که آدرس آن صفحه در وب در آنجا قرار می گیرد

ادامه مطلب
جلسه نوزدهم ـ عناصر اطلاعات اصلی2

جلسه نوزدهم ـ عناصر اطلاعات اصلی2

همانطور که در بخش قبل توضیح دادیم عنصر head حاوی اطلاعات کلی درباره پرونده است. html همچنین حاوی یک عنصر به نام Meta است که در داخل عنصر head قرار می گیرد.هدف عنصر Meta فراهم کردن اطلاعات کلی درباره یک پرونده است.

ادامه مطلب
جلسه هجدهم ـ عناصر اطلاعات اصلی

جلسه هجدهم ـ عناصر اطلاعات اصلی

عنصر head حاوی اطلاعات اصلی که همچنین meta-information نیز نامیده می شود در یک پرونده است.

ادامه مطلب
جلسه هفدهم -   قالب بندی در   HTML

جلسه هفدهم -   قالب بندی در  HTML

با HTML4.0 همه قالب بندی ها می تواند به یک CSS جداگانه به خارج از پرونده HTML برده شود. دراین جلسه با چند تگ جهت قالب بندی آشنا خواهید شد . با ما همراه باشید...

ادامه مطلب
جلسه شانزدهم -  چرا   HTML4.0

جلسه شانزدهم - چرا HTML4.0

چرا از HTML4.0 استفاده می کنیم؟ در این درس می خواهیم توضیح مختصری در خصوص HTML 4.0 بدهیم و کمی در مورد قابلیت های آن آشنا شویم.

ادامه مطلب