ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده

مبلغی که بیمه گذار به عنوان حق بیمه پرداخت می کند،پس از کسرحق بیمه های مربوط به پوشش های اضافه با سود آن ذخیره شده و هر زمان که بیمه گذار تقاضا کند از 6ماه پس از شروع بیمه نامه و پرداخت حداقل 6قسط قابل پرداخت می باشد.
طریقه اندوخته سازی در 5سال اول با سود 18 درصد است و از سال پنجم به بعد مطابق ستون ارزش بازخرید 15درصد محاسبه شده است، که در صورت سود دهی شرکت از سال دهم به بعد این سود در روند محاسبه ارزش بازخرید منظورخواهد شد.همچنین بیمه گذارانی که اقساط خود را به موقع پرداخت می کنند در 85 درصد از سود مشارکت سهیم خواهند بود که این سود هر سه سال یکبار تقسیم می شود.
همچنین پیش بینی سود 18 تا 20 درصد هم با توجه به رشدسود شرکت برای بیمه گذاران درنظر گرفته شده است .
پرداخت سرمایه این بیمه نامه بعد از مدت بیمه یا بر اساس همان سال تقاضای بازخرید می تواند به صورت یکجا و یا به شکل مستمری به میزان سود بانکی همان سال پرداخت شود .


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف