ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

دریافت وام از بیمه عمر

دریافت وام با گذشت 3ماه از شروع بیمه نامه امکان پذیر می باشدوسقف وام دریافتی به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه(ارزش بازخرید)تعیین شده است. دریافت وام بدون نیاز به ضامن و طریقه پرداخت اقساط با سود 22 درصدوهمچنین به پیشنهاد بیمه گذار به یکی از روش های ماهانه،سه ماهه،شش ماهه و سالانه یا اینکه به صورت یکجا پس از 3 سال که مهلت تسویه وام است انتخاب می شود.و هرزمان که وام تسویه شود مجدد از محل اندوخته می تواند وام دریافت کند .


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف