ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده

این پوشش از لحظه شروع بیمه نامه و با پرداخت اولین حق بیمه در صورت فوت بیمه شده قابل پرداخت است . سرمایه فوت در دو حالت فوت عادی و فوت بر اثر حادثه پرداخت می شود. که مبلغ فوت براثر حادثه تا 3برابر مبلغ فوت عادی می باشد. درصورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت کند،علاوه بر مبلغ فوت بر اثر حادثه ،سرمایه فوت عادی نیز پرداخت می شود. در هر دو حالت مبلغ اندوخته همان سال به همراه سرمایه فوت عادی و فوت براثر حادثه قابل پرداخت است. شخص بیمه گذار در زمان انجام بیمه نامه مشخص می کند که اندوخته و سرمایه بیمه در صورت حیات و یا درصورت فوت بیمه شده به چه اشخاصی و به چه میزان و درصدی پرداخت شود. حداکثرسرمایه فوت در هرحالت 100میلیون تومان می باشد.


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف