ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

آتش سوزی منزل مسکونی

آغاز این پوشش از تاریخ شروع بیمه نامه و با پرداخت اولین حق بیمه توسط بیمه گذار و به میزان حداقل 30میلیون تومان و حداکثر500میلیون تومان می باشد و هر ساله به طور خودکار تمدید می شود و75درصد ملک و25درصد اثاثیه منزل را پوشش میدهد.


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف