ایمیل
رمزعبور

نمایندگی فیروزی
(کد 2423 بیمه پاسارگاد)

سپرده گذاری در بیمه عمر

مبلغی است که بیمه گذار به عنوان سپرده قرار می دهد و در طول مدت بیمه نامه امکان افزایش،کاهش و برداشت آن وجود دارد. این سپرده گذاری به دو صورت قابل اجرا است: یک شیوه وقتی که بیمه گذار علاوه بر مبلغ سپرده،حق بیمه ماهانه نیز پرداخت می کندکه در این نوع سپرده گذاری ،حداقل مبلغ سپرده 100هزار تومان است.سود سپرده 13 درصد می باشد که با حق بیمه ماهانه جمع میگردد،و به مجموع آن ها سود تعلق می گیرد. حالت دوم زمانی است که بیمه گذار تمایل به پرداخت حق بیمه ماهانه ندارد و تنها مبلغی را به عنوان سپرده قرار می دهدو از سایر پوشش های بیمه ای نیز می تواند استفاده کند.که در این صورت حداقل مبلغ سپرده 500هزار تومان می باشد . در هرنوع از سپرده گذاری سود سپرده 13 درصد می باشد که از 3ماه پس از شروع بیمه می تواند نسبت به دریافت 90درصد از این مبلغ اقدام به دریافت وام کند. همچنین دارنده سپرده می تواند از گواهی پوشش آتشسوزی منزل مسکونی (مازاد بر بیمه آتشسوز ی موجود در پوشش های بیمه ای بیمه نامه) به صورت رایگان و تا سقف حداکثر50 برابر میزان سپرده (200میلیون تومان) بهره مند شود .


طراحی توسط گروه نرم افزاری المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف