آموزش سایت

آموزش گام به گام طراحی سایت

جلسه 25 وب سرور

جلسه 25 وب سرور

آماده شوید که سایت خود را آپلود کنید. در این قسمت با مفهوم وب سرور ها و آشنایی با طریقه ی آپلود سایت آشنا خواهیم شد .

ادامه مطلب
جلسه 24 ـ کاراکترهای اسکی

جلسه 24 ـ کاراکترهای اسکی

در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای 16 می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.

ادامه مطلب
جلسه 23 ـ روادید

جلسه 23 ـ روادید

چیزی که در HTML4.0 جدید است توانایی انجام رویدادهای HTML در یک مرورگر است، مثل شروع یک جاوا اسکریپت وقتی که یک کاربر روی عنصر HTML کلیک می کند.در زیر یک لیست از موجودیتهاست که برای تعریف عملیات یک رویداد می توانند در یک برچسب وارد شوند.

ادامه مطلب
جلسه 22 ـ موجودیت ها

جلسه 22 ـ موجودیت ها

برچسب های HTML می توانند موجودیت داشته باشند.موجودیت های خاص هر برچسب در زیر لیست شده . موجودیت های فوق هسته هستند و موجودیت زبان برای همه برچسب ها استاندارد است.

ادامه مطلب
جلسه 21 ـ اسکریپت

جلسه 21 ـ اسکریپت

اسکریپت ها را به صفحاتتان اضافه کنید تا آنها را پویاتر و فعال تر بسازید. در این درس مقدمه ای بر اسکریپت ها را توضیح خواهیم داد. بدیهی است جهت استفاده از آن در وب سایت خود اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

ادامه مطلب